O PROJEKTU

Projekt je nastao kao ideja psihologinje Monike Melnjak aka Bombelles, pri čemu je kao stručna osoba koja se bavi kliničkim i savjetodavnim radom djece i odraslih, uvidjela obrasce ponašanja obiteljske dinamike koji dovode do psihološke nestabilnosti djeteta. Navedeno je imala prilike vidjeti iz prve ruke, no isto je poznato iz brojnih znanstvenih istraživanja.

Iako postoje pokušaji javnog govora o tim temama te određene strategije koje se povremeno koriste u školskom okruženju, i dalje je razina svjesnosti javnosti o važnosti, kako psihološkog, tako i emocionalnog razvoja (koji je sastavnica psihološkog razvoja) poprilično niska.

Sa željom da se ta problematika približi općoj populaciji na aktualan i zanimljiv način te da se pritom u obzir uzmu najranjivije skupine koje u startu imaju predispozicije za odstupanja u psihološkom razvoju, nastala je ideja nastala je ideja da se na zaštitnim maskicama za lice, kroz šest zanimljivih animiranih likova prikaže šest osnovnih emocija.

Vizija

Želja nam je kroz ovaj projekt dići vidljivost o mentalnom zdravlju, odnosno osvijestiti javnost o potrebi edukacije o mentalnom zdravlju najranjivijih skupina, što su upravo nezbrinuta djeca. Zbog životnih okolnosti u kojima su se našli, ta djeca neminovno imaju odstupanja u psihičkom funkcioniranju te je potrebno adekvatno se pobrinuti za njihovo mentalno zdravlje. Prvi i bazični korak osvještavanja postojanja mentalnog zdravlja i upoznavanja s pojmom mentalne higijene, jeste osvještavanje vlastitih emocija i nužnosti za razgovorom o njima. Često odrasli zbog užurbanog života i drugih obaveza, zanemaruju razgovor o emocijama sa svojom djecom, što u djeci ostavlja osjećaje tuge, frustracije i bezvrijednosti.

Podatke o statusu mentalnog zdravlja stanovništva Republike Hrvatske objavljuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo na svojim web stranicama:

“Skupina mentalnih poremećaja prema broju hospitalizacija sudjeluje s oko 7% u ukupnom bolničkom pobolu u Hrvatskoj. Najveći broj hospitalizacija u dobi je 20-59 godina što ovu dijagnostičku skupinu svrstava, uz novotvorine, u vodeće uzroke bolničkog pobola radno aktivnog stanovništva. Mentalni poremećaji su i vodeća skupina po korištenju dana bolničkog liječenja s udjelom od 20-25%.

U 2016. godini registrirano je ukupno 38.385 hospitalizacija zbog mentalnih poremećaja od kojih je skoro 70%  bilo u dobi 20-59 godina. Također, 1.279.086 dana bolničkog liječenja (BOD) korišteno za skupinu mentalnih poremećaja.”

Iz pročitanog, može se zaključiti kako značajan postotak stanovništva ima neki oblik psihičkog oboljenja za koje je potrebna hospitalizacija, a čak 30% hospitalizacija zbog mentalnih poremećaja jesu djeca i mladi do 20.godine.

Osim fokusa na nezbrinutu djecu, svakako bi se nastojalo osvijestiti isto i kod sve druge djece i roditelja.

Učenje o emocijama, odnosno o važnosti mentalne higijene također djeluje kao prevencija kasnijeg razvoja nekih od mentalnih bolesti kao i općenito odstupanja u psihološkom blagostanju (well-being).

Brigu o mentalnoj higijeni približit ćemo djeci na njima bliski način, kroz maskice za lice koje su namijenjene djeci, a na kojima će biti nacrtani likovi osmišljeni isključivo za ovaj projekt, a koji odražavaju 6 osnovnih emocija – sreća, tuga, ljutnja, gađenje, iznenađenje i strah. Svaki od tih likova ima svoje ime i svoju moć tako da je svaki od njih na neki način superjunak! Likovi su pomno osmišljeni kako bi bili pristupačni djeci, kako bi se djeca s njima poistovjetila i s ciljem lakšeg nošenja s vlastitim emocijama. Na maskicama će biti oslikana scena koja se odnosi na svaku osnovnu emociju i kako je određeni lik riješio situaciju. Postoji mogućnost osmišljavanja više situacija za svaku emociju.

Ovakve razigrane i smislene maskice pomoći će tome da više djece s voljom i željom nosi maskice, čime se smanjuje rizik za prijenos COVID-19 (ali i drugih virusnih bolesti).

 

Misija

Kao misiju ovog projekta vidimo osvještavanje problematike mentalnog zdravlja i važnost održavanja mentalne higijene, osobito kod ranjivih skupina poput nezbrinute djece. Osim osvještavanja, misija je prevencija oboljenja od mentalnih bolesti u dječjoj dobi putem edukacije o emocijama, nošenja s njima i isticanja važnosti razgovora o emocijama, pri čemu je fokus na roditeljima (iz razloga što roditelji odgojem imaju prvi, najvažniji i najjači utjecaj na emocionalni razvoj djeteta).